خرید اینترنتی بلیت برج میلاد

بلیت برج میلاد صرفا در تاریخ انتخاب شده قابلیت استفاده دارد و در غیر این صورت قابلیت استفاده ندارد

لطفا حتما اقدام به چاپ بلیت نمایید یا فایل pdf مربوط به بلیت را در تلفن همراه خود ذخیره نمایید

انتخاب
نوع بلیت
تعداد
قیمت بلیت
مجموع
سکوی دید باز
190000 ریال
ریال
چهار طبقه
490000 ریال
ریال
بسته برج گردی 1
1480000 ریال
ریال
بسته برج گردی 2
940000 ریال
ریال
بسته برج گردی 3
850000 ریال
ریال
بسته برج گردی 4
700000 ریال
ریال
ریال
مجموع :
:شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
ایمیل خود را وارد نمایید(اختیاری)